Home Blog Page 2

Automatizací k větší produktivitě

0

Zpřesňuje, zkvalitňuje, urychluje. Reguluje a celkově pomáhá. Zvyšuje produktivitu a urychluje výrobu. Řeč je o automatizaci, která si nachází cestu do stále většího množství nejenom průmyslových odvětví.

Cílem každé výroby je vysoká produktivita. K tomu minimum zmetků a spokojení zákazníci. Tomu v podstatě napomáhají dva vývojové kroky: mechanizace a automatizace. Tyto pojmy neznamenají totéž. Pojďme si je proto trochu objasnit.

Mechanizace versus automatizace

Zatímco mechanizace zastane i tu nejtěžší fyzickou práci, které tak jsou zaměstnanci ušetřeni, automatizace zpřesňuje a zkvalitňuje výrobu. Ta se tak mnohdy zcela obejde bez přítomnosti člověka. Ještě v nedávné minulosti pohádka daleké budoucnosti, v současné době však realita většiny průmyslových odvětvích, jako jsou papírenský, potravinářský, chemický, farmaceutický i automobilový průmysl.

Nesázejte na lidský faktor

Zná to téměř každý výrobce. Lidský faktor selhává. Člověk nedokáže mechanicky opakovat jednotvárnou činnost 24 hodin denně, 7 dnů v týdnů, 365 dní v roce. Automatická linka ano. Nedopouští se chyb, neunaví se ani neonemocní. Zkrátka vám slouží. Nonstop a bez reptání. Vyžaduje vlastně jen jedno: patřičnou kvalifikaci a orientaci zaměstnanců ve výrobních technologiích. Budou-li ovšem patřičně vyškoleni, máte vyhráno.

Zaměřeno na řídící systémy

Téměř každou výrobu zautomatizují tzv. PLC řídící systémy, kterým se také říká programovatelné logické automaty. Jedná se o malé průmyslové počítače, regulátory a snímače schopné regulovat výrobní procesy.

Zaměřeno na kvalitu a výkon

Tyto řídící systémy jsou velmi výkonné. Nejenže celkově zanalyzují výrobní proces, ale dokonce zmapují spotřebovanou energii a jsou schopny i detekovat zmetky a s nimi spojené ztráty. Zkrátka celkově přispívají ke zkvalitnění výroby ve všech jejích fázích. Výsledkem je efektivní a bezproblémový provoz napříč obory, ať již se jedná o strojírenství, energetiku, zemědělství či chemický průmyslu. Automatizovat totiž díky chytrým řídícím systémům lze téměř vše. Tak toho využijte!

Řešíte pomocí online půjčky staré dluhy? Zvažte raději osobní bankrot

0

Online půjčky, které vyřídíte během několika desítek minut, aniž byste museli někam chodit a složitě dokazovat svůj příjem, jsou skvělé. Dokážou vám opravdu vytrhnout trn z paty, pokud náhle potřebujete do servisu, rozbije se vám pračka nebo sháníte peníze na lyžařský kurz pro své dítě. Jenže spoustu lidí přivedou do ještě větších problémů.

Nebavme se teď o bankovních půjčkách. Banky jsou, co se týče úvěrů, dost neflexibilní a i pro pár tisíc korun si musíte dojít osobně a dokázat, že jste skutečně schopní je splatit. Jít takhle žádat o peníze není zrovna příjemná zkušenost, a proto většina lidí míří do banky jen pro hypotéky a půjčky vyšších hodnot. Zbytek se spoléhá na nebankovní úvěry.

Nebankovní půjčky bez ověřování příjmů jsou dobrým nápadem

Nebankovní poskytovatelé lákají zejména na půjčky online vyřízené prakticky ihned. K rychlosti jim ve velkém dopomáhá fakt, že si vás nijak neověřují. Nezkoumají příjmy, někdy neprohlíží ani registry, nepožadují ručitele. Půjčku vám odklepnou během deseti minut a za dalších deset už můžete mít peníze na účtu. V základu jde tedy o velmi dobrý nápad.

Problémem je, že někteří lidé prostřednictvím půjčky online ihned řeší své už tak dost velké finanční potíže. Rychlé půjčky jsou tady pro všechny, kdo čas od času shání finanční injekci. Nikoliv pro ty, co si berou druhou půjčku, aby pomocí půjčených peněz splatili první úvěr. Přitom právě pro ty jde o nejlepší řešení. U banky by půjčku nedostali, tak sáhnou po té online, kde se jich věřitel na nic dlouze nevyptává.

Sami musíte být soudní, zda je pro vás krátkodobá půjčka vhodná

Rychlé půjčky online jsou výborná služba, lidé jí ovšem nevyužívají rozumně. Každý člověk by si měl sám zodpovědně zhodnotit, zda je taková půjčka v jeho situaci vhodná. Pokud víte, že ji splatit nestihnete, poohlédněte se jinde. A jestliže si berete půjčku jen proto, abyste splatili jinou, pouvažujte nad dalšími možnostmi, jako je například osobní bankrot.

Ochrana osobních údajů zaměstnanců

0

V květnu 2018 začalo platit známé nařízení Evropské unie, které se týká nakládání s osobními údaji – GDPR. Přestože ještě nedávno vzbuzovala tato zkratka v mnoha firmách paniku, nyní již emoce poněkud opadly a mnoho podnikatelů naznalo, že se jich to vlastně příliš netýká. Rozhodně byste však neměli usnout na vavřínech. Přestože si možná myslíte, že osobní údaje svých zákazníků a obchodních partnerů chráníte dobře, je zde několik dalších míst, kde byste se měli soustředit na zabezpečení. Jedním z nich jsou i osobní údaje vašich zaměstnanců.

Jak chránit osobní údaje zaměstnanců

Přestože samozřejmě od zaměstnanců nepotřebujete žádný souhlas se schraňováním jejich osobních údajů, měli byste se zaměřit na to, aby se k jejich údajům nedostal nikdo další. V neprostupné džungli právních předpisů souvisejících s GDPR je velmi složité se orientovat, proto byste kontrolu této části vaší agendy měli svěřit odborníkovi, který se v těchto věcech dobře vyzná. GDPR je součástí pracovněprávní problematiky, na kterou se specializuje pražská advokátní kancelář BOROVEC LEGAL, která patří k nejznámějším právním firmám specializujícím se v oboru pracovní a korporátní právo. Jejím majitelem je známý pražský advokát David Borovec, který má dlouholeté zkušenosti se všemi aspekty pracovního a korporátního práva. Zkonzultuje s vámi všechny vaše vnitropodnikové postupy, které se nějakým způsobem dotýkají nakládání s osobními údaji, odhalí mezery v zabezpečení a pomůže vám je účinně zacelit, aby bylo vaše podnikání plně v souladu s GDPR. Kromě nakládání s osobními údaji nabízí advokátní kancelář BOROVEC LEGAL plné spektrum právních služeb, od sepisování smluv, konzultací, až po zastupování před soudem.

Co se stane, když zanedbáte své povinnosti

Zanedbání povinností s ohledem na GDPR sebou přináší velmi drakonické tresty a finanční pokuty, které mohou být v mnoha případech až likvidační. Nechat si zkontrolovat své postupy kvalitním advokátem se proto rozhodně vyplatí.

Výhody osobního bankrotu

 • Osobní bankrot – první výhoda: Umožňuje jednorázové snížení Vašich dluhů až o 70%.
 • Osobní bankrot – druhá výhoda: V momentě, kdy vložíte insolvenční návrh s přiloženým návrhem na povolení osobního bankrotu na krajský soud, zastavují se veškeré exekuce, exekuce na plat, jsou zastaveny dražby majetku a věřitelé nemohou uplatnit žádné sankce, pokuty atd. Růst úroků a celkového dluhu dnem vkladu do insolvenčního rejstříku je také zastaven.
 • Osobní bankrot – třetí výhoda: S věřiteli, vymahačskými agenturami a samotnými vymahači nemusíte řešit nepříjemné záležitosti, prostě mu oznámíte, že jste v insolvenci a ať se obrátí na insolvenční soud.
 • Osobní bankrot – čtvrtá výhoda: Věřitelé, kteří se ke svým pohledávkám nepřihlásí, přichází o možnost jejich zaplacení, Váš dluh se tedy o tuto částku snižuje.
 • Osobní bankrot – pátá výhoda: Věřitelé nemohou uplatnit rozhodčí řízení ani exekutorský zápis.
 • Osobní bankrot – šestá výhoda: Osobní bankrot nastartuje peněžní stabilitu dlužníka, která ho povede ke konečnému vypořádání se s dluhy.

Co je to osobní bankrot

Osobní bankrot je komplexní řešení Vaší tížívé finanční situace a zároveň v mnoha případech jediných možným východiskem. Osobní bankrot je definován v §389 zákona č. 182/2006 Sb., jako oddlužení.

Splácení celkového dluhu probíhá v osobním bankrotu měsíčními splátkami v předem stanovené výši po dobu 5 let. Aby Vám byl osobní bankrot schválen, musíte splňovat podmínky osobního bankrotu. Jednou ze zásadních podmínek osobního bankrotu je Vaše schopnost splatit alespoň 30% z Vašeho celkového dluhu. K výpočtu, zda splňujete tuto základní podmínku osobního bankrotu, můžete použít tuto kalkulačku.

Kritéria na povolení osobního bankrotu jsou velice přísná a z celkových žádostí o osobní bankrot, je jich uspokojena méně než polovina. Naše společnost garantuje úspěšnost přibližující se 100%. V případě zamítnutí či odmítnutí návrhu na povolení osobního bankrotu zaručujeme bezplatnost služby.

Průběh osobního bankrotu

1) ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE, NAVÁZÁNÍ KONTAKTU:
Telefonicky na čísle: 608 865 536, pomocí formuláře: „ZDE“, e-mailem: fadp@seznam.cz, případně prostřednictvím ICQ: 636729674 či SKYPE: fadpskype

2) BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ SCHŮZKA A BEZPLATNÁ FINANČNÍ ANALÝZA:
Poté co nás zkontaktujete, bude domluvena osobní schůzka, popřípadě jiný způsob komunikace. Budou Vám představeny naše služby a zodpovězeny veškeré možné dotazy. Budete požádání o potřebné informace, na základě kterých, bude vyhotovena finanční analýza.

3) PŘEDÁNÍ PODKLADŮ:
V momentě, kdy nashromáždíte všechny požadované dokumenty, tyto podklady od vás převezmeme a na informací, které budou požadované dokumenty obsahovat vyhotovíme finanční analýzu. Poté bude rozhodnuto, jaká služba je pro Vás tím nejlepším řešením a pokud s návrhem budete souhlasit, služba bude vyhotovena.

4) VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ:
Pokud daným řešením bude osobní bankrot, připravíme pro Vás insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. Insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení zpracováváme obvykle do 4 dnů od předání podkladů. V naléhavých případech jsme schopni vše urychlit a insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení jsme schopni vyhotovit do 24 hodin.

5) KONTROLA, NAPODPISOVÁNÍ A PODÁNÍ NA KRAJSKÝ SOUD:
Podklady budou předloženy ke konečnému schválení Vaší osobou, překontrolovány všechny údaje. Proběhne podepisování, ověřování podpisů a zaslání či osobní podání na příslušný krajský soud.

6) PO PODÁNÍ NÁVHRU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ, SCHVÁLENÍ ODDLUŽENÍ:
I přesto, že by se mohlo zdát, že výše uvedeným krokem naše práce končí, není tomu tak. Do doby povolení oddlužení budete průběžně informování o fázích insolvenčního řízení a budou Vám poskytovány rady vedoucí ke zdárnému povolení oddlužení.

8) CELOŽIVOTNÍ PARTNER:
Naší vizí je být Vaším celoživotním partnerem. Dlouhodobým poradcem v oblasti financí, být Vám nápomocen při rozhodování a poskytovat Vám všechen potřebný servis.

ZÁVĚREM:
Naše společnost garantuje úspěšnost přibližující se 100%. V případě zamítnutí či odmítnutí návrhu na povolení osobního bankrotu zaručujeme navrácení veškerých finančních prostředků, které jste zaplatili za poskytnuté služby.

Podmínky osobního bankrotu

První podmínka osobního bankrotu: Pravidelný příjem. Bez pravidelného příjmu Vám osobní bankrotplněním splátkového kalendáře nemůže být schválen. Pravidelným dlouhodobým příjmem je plat, mzda, dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce, důchod, nemocenská, rodičovská či mateřská a další.

Druhá podmínka osobního bankrotu: Pokud chcete, aby Vám byl schválen osobní bankrot plněním splátkového kalendáře (splácení probíhá měsíčními splátkami), musíte být schopni za dobu maximálně 5 let, zaplatit minimálně 30% veškerých svých závazků. Pokud 30% nedosahujete, lze přesto osobního bankrotudosáhnout a to za pomocí ručitele.

Třetí podmínka osobního bankrotuOsobní bankrot není určen pro podnikatele. V době podání a rozhodování o návrhu na povolení oddlužení nesmíte být osobou podnikatelsky činnou. Pokud podnikatelem nejste, ale byl jste, nesmíte mít dluhy z podnikatelské činnosti. V některých případech lze však provést určitá opatření, která Vám umožní dosáhnout osobního bankrotu plněním splátkového kalendáře.

Čtvrtá podmínka osobního bankrotu: K tomu, aby Vám soud povolil osobní bankrot plněním splátkového kalendáře, musíte mít dva a více věřitelů. Jednoduše řečeno, musíte mít minimálně dva dluhy a z toho každý u jiného věřitele (kontokorent u KB a.s. a spotřebitelský úvěr u CETELEM ČR a.s.). Tyto závazky vůči těmto dvěma věřitelům musí být déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a nedokáže tyto uváděné závazky plnit.

Pátá podmínka osobního bankrotu: Nesmíte být schopni plnit své závazky (dluhy). Nedokážete splácet podstatnou část Vašich dluhů, peněžité závazky neplníte po dobu delší tří měsíců, nejste schopen uspokojit splatné peněžité závazky dané výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Pokud své závazky platíte, ale hrozí, že tomu do budoucna tak nebude, lze podat návrh na povolení osobního bankrotu také. V tomto případě se jedná o tzv. hrozící úpadek.

Šestá podmínka osobního bankrotu: Nesmíte být v posledních 5 letech pravomocně odsouzen za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. Tedy krádeže, podvody, zkrácení nebo neodvedení daně atd.

Sedná podmínka osobního bankrotu: K návrhu na povolení osobního bankrotu musíte doložit všechny požadované dokumenty. Návrh na povolení oddlužení i insolvenční návrh musí obsahovat všechny náležitosti.

Nabídka osobního bankrotu

0
 • Bezplatná konzultace samozřejmostí.
 • Bezplatná analýza Vaší finanční situace.
 • Bezplatný návrh řešení.
 • Připravíme za Vás veškerou dokumentaci potřebnou k vyřízení insolvenčního návrhu a návrhu na povolení osobního bankrotu.
 • V rámci dotačního programu vypracujeme pro spoluobčany v opravdu těžké životní situaci návrh na povolení osobní bankrotu zdarma.
 • Naše společnost garantuje úspěšnost přibližující se 100%. Finanční recenze. V případě zamítnutí či odmítnutí návrhu na povolení osobního bankrotu zaručujeme navrácení veškerých finančních prostředků, které jste zaplatili za poskytnuté služby.

Nejčastěji hledané fráze ve spojení s bankrotem

Při hledání informací o bankrotu lidé nejčastěji hledají tyto fráze:

 • bankroty osobní
 • Osobní bankrot
 • Osobní bankrot podmínky
 • Návrh na povolení osobního bankrotu
 • Osobní bankrot Olomouc
 • Osobní bankrot kalkulačka
 • Osobní bankrot průběh

Partneři osobního bankrotu

Toto jsou partneři našeho webu:

 • www.insolvence-insolvence.cz
 • www.osobni-bankroty.net
 • www.oddluzeni-oddluzeni.cz