Home Blog Page 2

Podmínky osobního bankrotu

První podmínka osobního bankrotu: Pravidelný příjem. Bez pravidelného příjmu Vám osobní bankrotplněním splátkového kalendáře nemůže být schválen. Pravidelným dlouhodobým příjmem je plat, mzda, dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce, důchod, nemocenská, rodičovská či mateřská a další.

Druhá podmínka osobního bankrotu: Pokud chcete, aby Vám byl schválen osobní bankrot plněním splátkového kalendáře (splácení probíhá měsíčními splátkami), musíte být schopni za dobu maximálně 5 let, zaplatit minimálně 30% veškerých svých závazků. Pokud 30% nedosahujete, lze přesto osobního bankrotudosáhnout a to za pomocí ručitele.

Třetí podmínka osobního bankrotuOsobní bankrot není určen pro podnikatele. V době podání a rozhodování o návrhu na povolení oddlužení nesmíte být osobou podnikatelsky činnou. Pokud podnikatelem nejste, ale byl jste, nesmíte mít dluhy z podnikatelské činnosti. V některých případech lze však provést určitá opatření, která Vám umožní dosáhnout osobního bankrotu plněním splátkového kalendáře.

Čtvrtá podmínka osobního bankrotu: K tomu, aby Vám soud povolil osobní bankrot plněním splátkového kalendáře, musíte mít dva a více věřitelů. Jednoduše řečeno, musíte mít minimálně dva dluhy a z toho každý u jiného věřitele (kontokorent u KB a.s. a spotřebitelský úvěr u CETELEM ČR a.s.). Tyto závazky vůči těmto dvěma věřitelům musí být déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a nedokáže tyto uváděné závazky plnit.

Pátá podmínka osobního bankrotu: Nesmíte být schopni plnit své závazky (dluhy). Nedokážete splácet podstatnou část Vašich dluhů, peněžité závazky neplníte po dobu delší tří měsíců, nejste schopen uspokojit splatné peněžité závazky dané výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Pokud své závazky platíte, ale hrozí, že tomu do budoucna tak nebude, lze podat návrh na povolení osobního bankrotu také. V tomto případě se jedná o tzv. hrozící úpadek.

Šestá podmínka osobního bankrotu: Nesmíte být v posledních 5 letech pravomocně odsouzen za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. Tedy krádeže, podvody, zkrácení nebo neodvedení daně atd.

Sedná podmínka osobního bankrotu: K návrhu na povolení osobního bankrotu musíte doložit všechny požadované dokumenty. Návrh na povolení oddlužení i insolvenční návrh musí obsahovat všechny náležitosti.

Nabídka osobního bankrotu

0
 • Bezplatná konzultace samozřejmostí.
 • Bezplatná analýza Vaší finanční situace.
 • Bezplatný návrh řešení.
 • Připravíme za Vás veškerou dokumentaci potřebnou k vyřízení insolvenčního návrhu a návrhu na povolení osobního bankrotu.
 • V rámci dotačního programu vypracujeme pro spoluobčany v opravdu těžké životní situaci návrh na povolení osobní bankrotu zdarma.
 • Naše společnost garantuje úspěšnost přibližující se 100%. Finanční recenze. V případě zamítnutí či odmítnutí návrhu na povolení osobního bankrotu zaručujeme navrácení veškerých finančních prostředků, které jste zaplatili za poskytnuté služby.

Nejčastěji hledané fráze ve spojení s bankrotem

Při hledání informací o bankrotu lidé nejčastěji hledají tyto fráze:

 • bankroty osobní
 • Osobní bankrot
 • Osobní bankrot podmínky
 • Návrh na povolení osobního bankrotu
 • Osobní bankrot Olomouc
 • Osobní bankrot kalkulačka
 • Osobní bankrot průběh

Partneři osobního bankrotu

Toto jsou partneři našeho webu:

 • www.insolvence-insolvence.cz
 • www.osobni-bankroty.net
 • www.oddluzeni-oddluzeni.cz