Zajímavosti

Automatizací k větší produktivitě

Zpřesňuje, zkvalitňuje, urychluje. Reguluje a celkově pomáhá. Zvyšuje produktivitu a urychluje výrobu. Řeč je o automatizaci, která si nachází cestu do stále většího množství nejenom průmyslových odvětví.

Cílem každé výroby je vysoká produktivita. K tomu minimum zmetků a spokojení zákazníci. Tomu v podstatě napomáhají dva vývojové kroky: mechanizace a automatizace. Tyto pojmy neznamenají totéž. Pojďme si je proto trochu objasnit.

Mechanizace versus automatizace

Zatímco mechanizace zastane i tu nejtěžší fyzickou práci, které tak jsou zaměstnanci ušetřeni, automatizace zpřesňuje a zkvalitňuje výrobu. Ta se tak mnohdy zcela obejde bez přítomnosti člověka. Ještě v nedávné minulosti pohádka daleké budoucnosti, v současné době však realita většiny průmyslových odvětvích, jako jsou papírenský, potravinářský, chemický, farmaceutický i automobilový průmysl.

Nesázejte na lidský faktor

Zná to téměř každý výrobce. Lidský faktor selhává. Člověk nedokáže mechanicky opakovat jednotvárnou činnost 24 hodin denně, 7 dnů v týdnů, 365 dní v roce. Automatická linka ano. Nedopouští se chyb, neunaví se ani neonemocní. Zkrátka vám slouží. Nonstop a bez reptání. Vyžaduje vlastně jen jedno: patřičnou kvalifikaci a orientaci zaměstnanců ve výrobních technologiích. Budou-li ovšem patřičně vyškoleni, máte vyhráno.

Zaměřeno na řídící systémy

Téměř každou výrobu zautomatizují tzv. PLC řídící systémy, kterým se také říká programovatelné logické automaty. Jedná se o malé průmyslové počítače, regulátory a snímače schopné regulovat výrobní procesy.

Zaměřeno na kvalitu a výkon

Tyto řídící systémy jsou velmi výkonné. Nejenže celkově zanalyzují výrobní proces, ale dokonce zmapují spotřebovanou energii a jsou schopny i detekovat zmetky a s nimi spojené ztráty. Zkrátka celkově přispívají ke zkvalitnění výroby ve všech jejích fázích. Výsledkem je efektivní a bezproblémový provoz napříč obory, ať již se jedná o strojírenství, energetiku, zemědělství či chemický průmyslu. Automatizovat totiž díky chytrým řídícím systémům lze téměř vše. Tak toho využijte!

About the author

angelo