Finance Novinky Ostatní Zajímavosti

Výhody osobního bankrotu

Written by angelo
  • Osobní bankrot – první výhoda: Umožňuje jednorázové snížení Vašich dluhů až o 70%.
  • Osobní bankrot – druhá výhoda: V momentě, kdy vložíte insolvenční návrh s přiloženým návrhem na povolení osobního bankrotu na krajský soud, zastavují se veškeré exekuce, exekuce na plat, jsou zastaveny dražby majetku a věřitelé nemohou uplatnit žádné sankce, pokuty atd. Růst úroků a celkového dluhu dnem vkladu do insolvenčního rejstříku je také zastaven.
  • Osobní bankrot – třetí výhoda: S věřiteli, vymahačskými agenturami a samotnými vymahači nemusíte řešit nepříjemné záležitosti, prostě mu oznámíte, že jste v insolvenci a ať se obrátí na insolvenční soud.
  • Osobní bankrot – čtvrtá výhoda: Věřitelé, kteří se ke svým pohledávkám nepřihlásí, přichází o možnost jejich zaplacení, Váš dluh se tedy o tuto částku snižuje.
  • Osobní bankrot – pátá výhoda: Věřitelé nemohou uplatnit rozhodčí řízení ani exekutorský zápis.
  • Osobní bankrot – šestá výhoda: Osobní bankrot nastartuje peněžní stabilitu dlužníka, která ho povede ke konečnému vypořádání se s dluhy.

About the author

angelo