Finance Novinky Ostatní Tipy & rady Zajímavosti

Průběh osobního bankrotu

Written by angelo

1) ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE, NAVÁZÁNÍ KONTAKTU:
Telefonicky na čísle: 608 865 536, pomocí formuláře: „ZDE“, e-mailem: fadp@seznam.cz, případně prostřednictvím ICQ: 636729674 či SKYPE: fadpskype

2) BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ SCHŮZKA A BEZPLATNÁ FINANČNÍ ANALÝZA:
Poté co nás zkontaktujete, bude domluvena osobní schůzka, popřípadě jiný způsob komunikace. Budou Vám představeny naše služby a zodpovězeny veškeré možné dotazy. Budete požádání o potřebné informace, na základě kterých, bude vyhotovena finanční analýza.

3) PŘEDÁNÍ PODKLADŮ:
V momentě, kdy nashromáždíte všechny požadované dokumenty, tyto podklady od vás převezmeme a na informací, které budou požadované dokumenty obsahovat vyhotovíme finanční analýzu. Poté bude rozhodnuto, jaká služba je pro Vás tím nejlepším řešením a pokud s návrhem budete souhlasit, služba bude vyhotovena.

4) VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ:
Pokud daným řešením bude osobní bankrot, připravíme pro Vás insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. Insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení zpracováváme obvykle do 4 dnů od předání podkladů. V naléhavých případech jsme schopni vše urychlit a insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení jsme schopni vyhotovit do 24 hodin.

5) KONTROLA, NAPODPISOVÁNÍ A PODÁNÍ NA KRAJSKÝ SOUD:
Podklady budou předloženy ke konečnému schválení Vaší osobou, překontrolovány všechny údaje. Proběhne podepisování, ověřování podpisů a zaslání či osobní podání na příslušný krajský soud.

6) PO PODÁNÍ NÁVHRU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ, SCHVÁLENÍ ODDLUŽENÍ:
I přesto, že by se mohlo zdát, že výše uvedeným krokem naše práce končí, není tomu tak. Do doby povolení oddlužení budete průběžně informování o fázích insolvenčního řízení a budou Vám poskytovány rady vedoucí ke zdárnému povolení oddlužení.

8) CELOŽIVOTNÍ PARTNER:
Naší vizí je být Vaším celoživotním partnerem. Dlouhodobým poradcem v oblasti financí, být Vám nápomocen při rozhodování a poskytovat Vám všechen potřebný servis.

ZÁVĚREM:
Naše společnost garantuje úspěšnost přibližující se 100%. V případě zamítnutí či odmítnutí návrhu na povolení osobního bankrotu zaručujeme navrácení veškerých finančních prostředků, které jste zaplatili za poskytnuté služby.

About the author

angelo